نمایشگاه اتومبیل رضا

فروش انواع اتومبیل های نو ، کارکرده ولیزینگی ، سواری ، وانت و ...

آدرس : استان خراسان رضوي مشهد

همراه : 09395104642 نيكدل     همراه : 09157087027نيكدل
شماره تاریخ ثبت برند مدل سال تولید قیمت سوخت کارکرد اطلاعات فروشنده
22
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 2010
 • بیمه: ندارد - 0000/00/00
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 0 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: خرو
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : سیستم ضد قفل ABS: دارد کیسه هوا: برای راننده، سرنشین جلو و کناری قفل مرکزی: داردمیزان مصرف بنزین خارج شهر: 6.2 لیتر میزان مصرف بنزین داخل شهر: 8.4 لیتر
کد آگهی: 22

1

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 09155104642
20 اسفند 95
همه 2010 0 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
09155104642
20
 • برند: سایپا
 • سال تولید: 1352
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 1,500,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : بدون رنگ
کد آگهی: 20

136

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 09155104642
07 مهر 92
پراید 131 1352 1,500,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
09155104642
16
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1344
 • بیمه: ندارد - 0000/00/00
 • رنگ: قرمز
 • قیمت: 9,000,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: دوگانه کارخانه
 • کارکرد: کارکرده
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 16

201

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
05 مهر 92
نسیم 1344 9,000,000,000 ریال دوگانه کارخانه کارکرده سید حسین نیکدل
9155104642
15
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/5/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 9,000,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: گازوئیلی
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : daaaaaaaaax
کد آگهی: 15

121

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
05 مهر 92
نسیم 1345 9,000,000,000 ریال گازوئیلی نو سید حسین نیکدل
9155104642
14
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1352
 • بیمه: دارد - 1395/4/16
 • رنگ: قرمز
 • قیمت: 5,000,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: کارکرده
 • توضیحات : ماشین خوبیه دیگه!
کد آگهی: 14

135

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
05 مهر 92
نسیم 1352 5,000,000,000 ریال بنزین کارکرده سید حسین نیکدل
9155104642
13
 • برند: سایپا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 13

54

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
05 مهر 92
همه 1345 500,000,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
9155104642
12
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: اقساط
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: دوگانه دستی
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 12

44

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
01 مهر 92
همه 1345 500,000,000 ریال دوگانه دستی نو سید حسین نیکدل
9155104642
11
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1231
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 11

45

نام و نام خانوادگی: مهمان
شماره تماس:
01 مهر 92
نسیم 1231 500,000,000 ریال بنزین نو مهمان
10
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 10

38

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
05 مهر 92
همه 1345 500,000,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
9155104642
8
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 8

28

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
01 مهر 92
همه 1345 500,000,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
9155104642
7
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : فنی سالم ، به همراه یکسال بیمه بدنه و شخص ثالث - بدون رنگ و خط خوردگی
کد آگهی: 7

21

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
01 مهر 92
نسیم 1345 500,000,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
9155104642
6
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: دارد - 1390/1/1
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 500,000,000 ریال
 • نحوه فروش: نقد
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات :
کد آگهی: 6

7

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
01 مهر 92
همه 1345 500,000,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
9155104642
2
 • برند: هیوندا
 • سال تولید: 1345
 • بیمه: ندارد - 0000/00/00
 • رنگ: آبی
 • قیمت: 9,000,000,000 ریال
 • نحوه فروش: اقساط
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • نوع سوخت: بنزین
 • کارکرد: نو
 • توضیحات : 1231231231231
کد آگهی: 2

35

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکدل
شماره تماس: 9155104642
31 شهريور 92
همه 1345 9,000,000,000 ریال بنزین نو سید حسین نیکدل
9155104642


پربازدیدها